Mitä polarisaatio on ja miten se toimii?

Sovittelussa osaamme käsitellä jyrkkiä vastakkainasetteluja, kun ihmiset ovat konfliktissa keskenään. Kuitenkaan omia keskusteluja itselle tärkeistä asioista ei ole helppo käydä – edes ammattisovittelijalle. Miksi yksinkertaisesta erimielisyydestä leimahtaa helposti niin vahva vastakkainasettelu? Tutustuin hollantilaisen teoreetikon, toimittajan ja filosofin Bart Brandsman ajatuksiin ensimmäistä kertaa vuosi sitten Radicalization Awareness Network -verkoston tapaamisessa Pohjois-Irlannissa. Hänen polarisaatiomallinsa auttoi minua näkemään […]