Depolarize.fi – hanke on mahdollistanut seuraavien teosten julkaisemisen:

Tulossa:
Attias, Miriam & Artemjeff, Panu (2024). Historiat ja väestösuhteet. MAP Finland ry.

Saukkonen, Pasi (2023) Sallitaan, kielletään, siedetään. Yhteiset pelisäännöt moninaiseen yhteiskuntaan. Magma.

Ervasti, Kaijus & Attias, Miriam (toim.) (2022). Sovittelu ja sen sovellukset. Edita.
https://shop.edita.fi/oppiminen/tuote/sovittelu-ja-sen-sovellukset/

Attias, Miriam (2020) Identiteetit, konfliktit ja sovittelu.
https://www.julkari.fi/handle/10024/140521/

Attias, Miriam & Kangasoja, Jonna (toim.) (2020) Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Intokustannus.

Juntunen, Marko (2020). Matkalla islamilaisessa Suomessa. Vastapaino. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/matkalla-islamilaisessa-suomessa/2730919/