5 op täydennyskoulutus 2021-22: Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutusta yhteistyössä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen HY+:n kanssa ! Depolarize.fi- hankkeen puitteissa järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana ammattilaisille suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus polarisaatiostrategiseen toimintaan, konfliktinratkaisuun ja toimivien väestösuhteiden rakentamiseen liittyen. Koulutus on toinen laatuaan. Ensimmäinen kurssi järjestettiin syksyllä 2020. Tällä kierroksella kurssille haetaan vuonna 2021 ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat Tampereella/Pirkanmaalla, ja jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana […]

Streamattu paneelikeskustelu 8.2. klo 17-19 “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?

Helsingin yliopisto, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry järjestävät paneelikeskustelun polarisoitumisesta ja väkivaltaistuvista asenteista. Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?” suorana streamina Tiedekulmasta maanantaina 8.2.2021 kello 17-19! Paneelin livestream -linkki → Tapahtumassa käsitellään yhteiskunnallista polarisaatiota ja väkivaltaistuvia asenteita sekä keinoja niiden hillitsemiseksi. Polarisoituminen näkyy yhteiskunnassa muun muassa […]

Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021

Oikeusministeriö ja sovittelijapäivien valmisteluverkosto järjestävät toiset Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021. Mitä kaikkea sovittelun kentällä on meneillään? Mitä uutta sovittelun kentällä on tapahtunut? Päiville ovat tervetulleita laaja-alaisesti kaikki sovittelijat sekä sovittelua työssään käyttävät ja edistävät tahot julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä. Ensimmäiset valtakunnalliset sovittelijapäivät  kokosivat ammattikuntaa yhteen Helsingin kaupungintalolla 6.-7.2.2019. Päivät järjestettiin, koska todettiin, että sovitteluala kaipaa […]

Kiinteistöyhtiössä toteutettavasta sovittelusta selvitys julkaistu

Jotkut kiinteistöyhtiöt ovat ottaneet sovittelun osaksi konfliktinratkaisurepertuaariaan. Tuotimme depolarize-työnä selvityksen erään kiinteistöyhtiön sisäisestä sovittelusysteemistä. Tarkoituksena oli kuvata sovittelumalli, ja selvittää asukkaiden, sovittelijoiden ja isännöitsijöiden näkökulmia sovitteluun ja sen vaikuttavuuteen liittyen. Selvityksen tarkoitus oli tukea kiinteistöyhtiön organisaatiota sovittelupalvelun kehittämisessä sekä saattamisessa entistä tuloksellisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Selvitys toi esiin paljon onnistumisia ja toimivia työtapoja, sekä myös jonkin […]

Sadankomitean rauhanpalkinto 2020 polarisaatiotyölle

06.12.2020 Rauhanjärjestö Sadankomitea luovutti vuoden 2020 rauhanpalkinnon depolarize-johtajalle,  konfliktinratkaisun ja sovittelun asiantuntija Miriam Attiakselle. Palkinto myönnettiin työstä polarisaation ja ennakkoluulojen purkamiseksi. Rauhanpalkinnolla Sadankomitea halusi lisätä kiinnostusta sovittelua ja polarisaatio-osaamista kohtaan ja nostaa esille identiteettien roolia aikamme konflikteissa. “Vastakkainasettelujen purkaminen sovittelun, vuoropuhelun ja kohtaamisten kautta ennaltaehkäisee konflikteja ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä. Se on tässä ajassa […]