Merkinnät Miriam Attias

Mitä tapahtuu isännöitsijöiden häiriönhoidossa, kun kiinteistöyhtiöön rakennetaan sovittelumenetelmä?

Pasi Ojala tutki pro gradu-tutkielmassaan sitä, kuinka isännöitsijät kokevat roolinsa ja toimivat, kun saavat häiriöilmoituksen, joka koskee naapureiden välistä konfliktia.  Teksti: Pasi Ojala Sovittelu kiinteistöyhtiön toimintatapana häiriö- ja konfliktitilanteissa Isännöitsijöillä on keskeinen rooli asumishäiriöiden hoitamisessa. Niin sanottujen perinteisten menetelmien käyttö, kuten häiriöilmoituslomakkeen ja siinä vaadittujen todistajien pyytäminen valittavalta asukkaalta, on niin vuokrataloyhtiöiden isännöinnissä kuin asunto-osakeyhtiöpuolellakin […]

5 op täydennyskoulutus 2021-22: Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutusta yhteistyössä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen HY+:n kanssa ! Depolarize.fi- hankkeen puitteissa järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana ammattilaisille suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus polarisaatiostrategiseen toimintaan, konfliktinratkaisuun ja toimivien väestösuhteiden rakentamiseen liittyen. Koulutus on toinen laatuaan. Ensimmäinen kurssi järjestettiin syksyllä 2020. Tällä kierroksella kurssille haetaan vuonna 2021 ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat Tampereella/Pirkanmaalla, ja jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana […]

Forssan malli

Forssan_malli (alkuperäinen prosessikuvaus ohessa) on yhteisösovitteluun perustuva toimintatapa, jolla voi sovitella ryhmien välisiä konflikteja ja purkaa laajempaa vastakkainasettelua.  Task Force – ota yhteyttä   Mistä kaikki sai alkunsa? Forssan malli sai alkunsa nimensä mukaisesti Forssasta, jossa tapahtui lukuisia väkivaltaisia yhteenottoja paikallisten nuorten ja vastaanottokeskuksen asukkaiden välillä syksyllä 2016. Tilanteen rauhoittamiseksi Forssan kaupunki perusti moniammatillisen verkoston, […]

Työkalupakki polarisaation varalle

Jaettu työkalupakki organisaation tai verkoston käyttöön Depolarize-hankkeen I-vaiheessa syntyi ymmärrystä ja oppia siitä, kuinka eri alojen ammattilaiset voivat vaikuttaa polarisaatioon ja purkaa vastakkainasetteluja. Järjestämme yhteistyössä polarisaatioteoreetikko Bart Brandsman Inside Polarisation- työtapoihin perehdyttäviä koulutuksia. Koska polarisaatio ja konfliktit ovat ilmiöitä, jotka näyttäytyvät useilla tasoilla useiden ammattilaisten ”työpöydällä”, koulutuksen kautta saatava työkalupakki polarisaation varalle kannattaa hankkia yhteiskäyttöön […]

Streamattu paneelikeskustelu 8.2. klo 17-19 “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?

Helsingin yliopisto, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry järjestävät paneelikeskustelun polarisoitumisesta ja väkivaltaistuvista asenteista. Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?” suorana streamina Tiedekulmasta maanantaina 8.2.2021 kello 17-19! Paneelin livestream -linkki → Tapahtumassa käsitellään yhteiskunnallista polarisaatiota ja väkivaltaistuvia asenteita sekä keinoja niiden hillitsemiseksi. Polarisoituminen näkyy yhteiskunnassa muun muassa […]

Sovittelusta työkaluja erilaisten todellisuuksien näkyväksi tuomiseen kaupunkisuunnittelussa

Osallistuin opiskeluaikana restoratiivisen sovittelun kurssille Helsingin yliopistolla. Hermostuin kurssia vetävään opettajaan, sillä hän kertoi toisella kurssikerralla tapahtumasta, jota oli ollut sovittelemassa. Muistaakseni asetelma oli sellainen, jossa oleskelu- tai turvapaikkaa (joka tapauksessa “maahanmuuttajataustainen henkilö) hakenut henkilö oli kokenut poliisille rikosilmoitusta tehdessään, että asiaa vastaanottanut henkilö oli suhtautunut häneen rasistisesti. Kurssin vetäjä muisteli tilannetta myhäillen ja päivitteli, […]

Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021

Oikeusministeriö ja sovittelijapäivien valmisteluverkosto järjestävät toiset Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021. Mitä kaikkea sovittelun kentällä on meneillään? Mitä uutta sovittelun kentällä on tapahtunut? Päiville ovat tervetulleita laaja-alaisesti kaikki sovittelijat sekä sovittelua työssään käyttävät ja edistävät tahot julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä. Ensimmäiset valtakunnalliset sovittelijapäivät  kokosivat ammattikuntaa yhteen Helsingin kaupungintalolla 6.-7.2.2019. Päivät järjestettiin, koska todettiin, että sovitteluala kaipaa […]

Kiinteistöyhtiössä toteutettavasta sovittelusta selvitys julkaistu

Jotkut kiinteistöyhtiöt ovat ottaneet sovittelun osaksi konfliktinratkaisurepertuaariaan. Tuotimme depolarize-työnä selvityksen erään kiinteistöyhtiön sisäisestä sovittelusysteemistä. Tarkoituksena oli kuvata sovittelumalli, ja selvittää asukkaiden, sovittelijoiden ja isännöitsijöiden näkökulmia sovitteluun ja sen vaikuttavuuteen liittyen. Selvityksen tarkoitus oli tukea kiinteistöyhtiön organisaatiota sovittelupalvelun kehittämisessä sekä saattamisessa entistä tuloksellisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Selvitys toi esiin paljon onnistumisia ja toimivia työtapoja, sekä myös jonkin […]

Depolarize I-vaihe: 2018-2020

Työryhmä 2018-2020  Vastuullinen johtaja, KM, YTM Miriam Attias FT Marko Juntunen; mm. Matkalla islamilaisessa Suomessa (vastapaino.fi) TKT Jonna Kangasoja; mm. Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet – Konfliktikartoitus | julkaisut.metsa.fi YTM Marie Makweri Tradenomi AMK Hunderra Assefa Valokuvaaja, TM Katja Tähjä OM Inka Lilja Taiteilija, dokumentaristi Elina Hirvonen YTM Mikaeli Langinvainio TTM Hanna […]

Sadankomitean rauhanpalkinto 2020 polarisaatiotyölle

06.12.2020 Rauhanjärjestö Sadankomitea luovutti vuoden 2020 rauhanpalkinnon depolarize-johtajalle,  konfliktinratkaisun ja sovittelun asiantuntija Miriam Attiakselle. Palkinto myönnettiin työstä polarisaation ja ennakkoluulojen purkamiseksi. Rauhanpalkinnolla Sadankomitea halusi lisätä kiinnostusta sovittelua ja polarisaatio-osaamista kohtaan ja nostaa esille identiteettien roolia aikamme konflikteissa. “Vastakkainasettelujen purkaminen sovittelun, vuoropuhelun ja kohtaamisten kautta ennaltaehkäisee konflikteja ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä. Se on tässä ajassa […]