Depolarize.FI on lähtenyt liikkeelle

Mitä on polarisaatio? Mitä meidän tulisi nähdä, tunnistaa ja tehdä Suomessa vastakkaisasettelun purkamiseksi ja toimivien väestösuhteiden edistämiseksi? Nämä kysymykset toivat 8.5. yhteen 150 ihmistä Säätytalolle ja heidän lisäkseen saman verran ihmisiä ympäri Suomea osallistui tilaisuuteen live-streamauksen kautta. Päivän esitykset on katsottavissa ja ladattavissa Ajankohtaista sivuilta.

Päivän aikana kuulimme mm. historiantutkija Kimmo Kontion puheenvuoron siitä, millaisia pyrkimyksiä sisällissodan aikaan oli pysyä sovussa ja solmia paikallisia rauhansopimuksia – ja toisaalta siitä, miten ajan kärjistynyt polarisaatio teki lähes mahdottomaksi jättäytymisen ne ja me -jakolinjan ulkopuolelle. Paleface tulkitsi punaisten sekä valkoisten laulujen kautta sata vuotta sitten vallinnutta tilannetta.

Paikalla olleen hollantilaisen filosofin ja tutkijan Bart Brandsman mallissa polarisaatio ilmiönä normalisoidaan. Se kuuluu ihmisyhteisöjen toimintaan ja vie toisinaan myös kehitystä eteenpäin. Tuhoisaksi se muuttuu silloin, kun mustavalkoinen ajattelu kaventaa käsityksen koetusta vastapuolesta niin kapeaksi, että toisella puolella olevia ei enää nähdä inhimillisinä ihmisinä haavoittuvuuksineen ja toiveineen.

Kysyimme ennen tilaisuutta osallistujien arvioita siitä, millainen väestösuhteiden tila on Suomessa nyt. Vastauksista oli luettavissa se, että arjen kokemus on monin osin eriytynyttä – toiset näkevät työssään ja arjessaan huolestuttavaa kehitystä, toisten kokemuksessa väestösuhteet ovat Suomessa melko vakaat. Vastaukset vaihtelivat välillä: tila on ‘kohtalainen’, ‘kehnohko’, ‘jännitteinen’, ‘kriisiytymässä’. Yksi osallistuja kirjoitti “Aktiivinen osallisuus on trendi, mutta osattomuus syvenee. Vaikuttaa vahvasti sille, että ääripäät vahvistuvat”.

Mitä näille ilmiöille sitten pitäisi nyt osata Suomessa tehdä? Ratkaisuehdotukset tulivat päivän aikana pääasiassa sovittelun ja dialogin maailmasta, mutta paljon muutakin tarvitaan. Inka Lilja, HEUNI:n tutkija, esitteli tutkimustuloksia Naapuriussovittelun keskuksen ja Katusovittelun yhteistyöstä ja siitä kuinka paikallisella oikea-aikaisella sovittelulla onnistuttiin purkamaan vakava konflikti, joka polarisoi koko lähiyhteisön. Yhdysvaltalainen Bob Stains puolestaan havainnollisti puheenvuorossaan sitä, mitä tarkoittaa hyvin valmisteltu dialogi, joka toimii siten, että kokemus omasta ja toisten inhimillisestä kytköksestä vahvistuu (re-humanize). Menetelmiä ja osaamista siis on jo paljon! Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen edellyttävät laajaa yhteiskunnallisen toiminnan pohjaa: tutkimuksen- ja lehdistön vapautta, moniäänistä julkista keskustelua, taiteen ilmaisuvapautta, tilaa huumorille ja naurulle, sekä viranomaisten polarisaatiokehitystä purkavia toimintatapoja.

Suurin osa Kick off-tapahtumaan osallistuneista tekee työtä näiden ilmiöiden parissa. Vastauksena kysymykseen ‘Mitä hyviä käytäntöjä näihin ilmiöihin puuttumiseen on?’ saimme esiin monia hankkeita ja hyväksi havaittuja toimintatapoja, jotka liittyivät sovittelun ja dialogin lisäksi mm. koulutukseen ja kasvatukseen, tutkimukseen, ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus valtuutetun työhön, kotimajoitukseen, fasilitoituihin keskusteluihin, tavoitteelliseen rekrytointiin ja arjen kanssakäymiseen ja kohtaamisiin.

 

Osallistujien nimeämiä parhaita käytäntöjä ja toimijoita:

DepolarizeFI tuo laajasti toimijoita yhteen oppimaan toisiltaan ja kehittämään Suomeen omaa polarisaatiostrategiaa. DepolarizeFI voi parhaimmillaan kasvaa liikkeeksi, joka vahvistaa toimijoiden välisiä kytköksiä, lisää yhteistyötä ja sitä kautta edistää yhteiskuntarauhaa. Tule mukaan ja kerro mitä sinä haluaisit tehdä paikallisesti ja kenen kanssa!

 

Kirjoittaja: Jonna Kangasoja

Ota yhteyttä: miriam.attias@naapuruussovittelu.fi

#rohkeatekija
#naapuridialogit
#depolarize          #depolarizeFI         #kuunteluonradikaaliteko

Seuraa:
www.depolarize.fi
https://www.facebook.com/depolarize.fi/

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *