Sovittelusta työkaluja erilaisten todellisuuksien näkyväksi tuomiseen kaupunkisuunnittelussa

Efe Ogbeide

Osallistuin opiskeluaikana restoratiivisen sovittelun kurssille Helsingin yliopistolla. Hermostuin kurssia vetävään opettajaan, sillä hän kertoi toisella kurssikerralla tapahtumasta, jota oli ollut sovittelemassa. Muistaakseni asetelma oli sellainen, jossa oleskelu- tai turvapaikkaa (joka tapauksessa “maahanmuuttajataustainen henkilö) hakenut henkilö oli kokenut poliisille rikosilmoitusta tehdessään, että asiaa vastaanottanut henkilö oli suhtautunut häneen rasistisesti. Kurssin vetäjä muisteli tilannetta myhäillen ja päivitteli, […]

Konfliktintaitaja

Meidän mielestä konflikti on oppimisen paikka, jos se käsitellään rakentavasti, kaikkia osapuolia kuullen ja kunnioittaen ja kaikille tunnustetuksi tulemisen kokemuksen mahdollistaen. Tämän vuoksi, konfliktinkäsittelytaidot ovat tarpeen meille kaikille. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa? Tuotimme 3 lyhyttä videota, jossa perustelemme asiaa. Konfliktintaitaja, osa I: Konfliktit yhteiskunnassa – YouTube Jos konflikteja ei näy, se ei tarkoita, ettei […]

5 op koulutusohjelma polarisaatiosta ja konflikteista oppilaitoksiin

5 opintopisteen laajuinen Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely -koulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 Koneen Säätiön hanketuella yhteistyössä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutus tarjottiin täydennyskoulutuksena moniammatilliselle ryhmälle opiskelijoita, jotka hakivat ja tulivat valituksi koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma rakentuu tammikuussa 2020 julkaistulle tietokirjaan Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan (Into Kustannus). Lisärahoitusta on haettu koulutuksen […]

Sosiaalinen identiteetti ja ryhmien väliset suhteet

Kuva: Joel Grandell

Teemu Pauha (FT, PsM, TM), islamilaisen teologian yo-lehtori, Helsingin yliopisto Kuva: Joel Grandell Tiedät varmaan sanonnan ”joukossa tyhmyys tiivistyy”? Ollessaan osa joukkoa ihmiset käyttäytyvät eri tavalla kuin muuten. Sosiaalipsykologialla, ja erityisesti niin sanotulla sosiaalisen identiteetin lähestymistavalla, on paljon sanottavaa siihen, mitä joukossa tapahtuu. Mitä säännönmukaisuuksia ryhmäkäyttäytymisessä ilmenee? Mistä ryhmien väliset konfliktit nousevat ja miten niitä […]

Task Force

Meillä on liikkuva työryhmä, jonka on mahdollista toimia väestöryhmien välisissä konflikteissa, vahvistuneissa vastakkainasetteluissa ja tulehtuneissa väestösuhteissa tai kaikkien näiden ennaltaehkäisemiseksi. Työryhmään kuuluu depolarize.fi – työryhmämme, Ajatuspaja RTI:n toimijat sekä yhteistyökumppanimme eri puolilla maata. Teemme sovittelutyötä, vastakkainasettelujen purkamista ja toimivien väestösuhteiden ja yhteistyön rakentamista sekä konsultoimme ja koulutamme aiheista. Ota yhteyttä: Miriam Attias, p. 0440819814, miriam.attias@communitymediation.fi