Merkinnät Miriam Attias

Streamattu paneelikeskustelu 8.2. klo 17-19 “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?

Helsingin yliopisto, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry järjestävät paneelikeskustelun polarisoitumisesta ja väkivaltaistuvista asenteista. Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?” suorana streamina Tiedekulmasta maanantaina 8.2.2021 kello 17-19! Paneelin livestream -linkki → Tapahtumassa käsitellään yhteiskunnallista polarisaatiota ja väkivaltaistuvia asenteita sekä keinoja niiden hillitsemiseksi. Polarisoituminen näkyy yhteiskunnassa muun muassa […]

Sovittelusta työkaluja erilaisten todellisuuksien näkyväksi tuomiseen kaupunkisuunnittelussa

Osallistuin opiskeluaikana restoratiivisen sovittelun kurssille Helsingin yliopistolla. Hermostuin kurssia vetävään opettajaan, sillä hän kertoi toisella kurssikerralla tapahtumasta, jota oli ollut sovittelemassa. Muistaakseni asetelma oli sellainen, jossa oleskelu- tai turvapaikkaa (joka tapauksessa “maahanmuuttajataustainen henkilö) hakenut henkilö oli kokenut poliisille rikosilmoitusta tehdessään, että asiaa vastaanottanut henkilö oli suhtautunut häneen rasistisesti. Kurssin vetäjä muisteli tilannetta myhäillen ja päivitteli, […]

Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021

Oikeusministeriö ja sovittelijapäivien valmisteluverkosto järjestävät toiset Valtakunnalliset sovittelijapäivät 4-5.2.2021. Mitä kaikkea sovittelun kentällä on meneillään? Mitä uutta sovittelun kentällä on tapahtunut? Päiville ovat tervetulleita laaja-alaisesti kaikki sovittelijat sekä sovittelua työssään käyttävät ja edistävät tahot julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä. Ensimmäiset valtakunnalliset sovittelijapäivät  kokosivat ammattikuntaa yhteen Helsingin kaupungintalolla 6.-7.2.2019. Päivät järjestettiin, koska todettiin, että sovitteluala kaipaa […]

Kiinteistöyhtiössä toteutettavasta sovittelusta selvitys julkaistu

Jotkut kiinteistöyhtiöt ovat ottaneet sovittelun osaksi konfliktinratkaisurepertuaariaan. Tuotimme depolarize-työnä selvityksen erään kiinteistöyhtiön sisäisestä sovittelusysteemistä. Tarkoituksena oli kuvata sovittelumalli, ja selvittää asukkaiden, sovittelijoiden ja isännöitsijöiden näkökulmia sovitteluun ja sen vaikuttavuuteen liittyen. Selvityksen tarkoitus oli tukea kiinteistöyhtiön organisaatiota sovittelupalvelun kehittämisessä sekä saattamisessa entistä tuloksellisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Selvitys toi esiin paljon onnistumisia ja toimivia työtapoja, sekä myös jonkin […]

Depolarize I-vaihe: 2018-2020

Työryhmä 2018-2020  Vastuullinen johtaja, KM, YTM Miriam Attias FT Marko Juntunen; mm. Matkalla islamilaisessa Suomessa (vastapaino.fi) TKT Jonna Kangasoja; mm. Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisumahdollisuudet – Konfliktikartoitus | julkaisut.metsa.fi YTM Marie Makweri Tradenomi AMK Hunderra Assefa Valokuvaaja, TM Katja Tähjä OM Inka Lilja Taiteilija, dokumentaristi Elina Hirvonen YTM Mikaeli Langinvainio TTM Hanna […]

Sadankomitean rauhanpalkinto 2020 polarisaatiotyölle

06.12.2020 Rauhanjärjestö Sadankomitea luovutti vuoden 2020 rauhanpalkinnon depolarize-johtajalle,  konfliktinratkaisun ja sovittelun asiantuntija Miriam Attiakselle. Palkinto myönnettiin työstä polarisaation ja ennakkoluulojen purkamiseksi. Rauhanpalkinnolla Sadankomitea halusi lisätä kiinnostusta sovittelua ja polarisaatio-osaamista kohtaan ja nostaa esille identiteettien roolia aikamme konflikteissa. “Vastakkainasettelujen purkaminen sovittelun, vuoropuhelun ja kohtaamisten kautta ennaltaehkäisee konflikteja ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä. Se on tässä ajassa […]

Konfliktintaitaja

Meidän mielestä konflikti on oppimisen paikka, jos se käsitellään rakentavasti, kaikkia osapuolia kuullen ja kunnioittaen ja kaikille tunnustetuksi tulemisen kokemuksen mahdollistaen. Tämän vuoksi, konfliktinkäsittelytaidot ovat tarpeen meille kaikille. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa? Tuotimme 3 lyhyttä videota, jossa perustelemme asiaa. Konfliktintaitaja, osa I: Konfliktit yhteiskunnassa – YouTube Jos konflikteja ei näy, se ei tarkoita, ettei […]

Depolarize II: työ jatkuu 2021-2023

Koneen säätiö myönsi Depolarize-työlle jatkorahoitusta  yhteensä 331 600 €. Se mahdollistaa 5 hengen työryhmälle osa-aikaisen tutkimustyön sekä täydennyskoulutusten ja järjestämisen kolmeksi vuodeksi 2021-2023. Hankkeen ykkösvaiheen (2018-2020) johtopäätöksenä on, että yhteiskunnassa tarvitaan lisää mekanismeja ja osaamista ratkaista konflikteja ja käydä keskusteluja sellaisilla tavoilla, jotka mahdollistavat symmetrisesti tunnustetuksi tulemisen kokemuksen kaikille osapuolille. Jatkohankkeessa popularisoimme jo tuotettua tietoa, […]

5 op koulutusohjelma polarisaatiosta ja konflikteista oppilaitoksiin

5 opintopisteen laajuinen Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely -koulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 Koneen Säätiön hanketuella yhteistyössä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutus tarjottiin täydennyskoulutuksena moniammatilliselle ryhmälle opiskelijoita, jotka hakivat ja tulivat valituksi koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma rakentuu tammikuussa 2020 julkaistulle tietokirjaan Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan (Into Kustannus). Lisärahoitusta on haettu koulutuksen […]

Sosiaalinen identiteetti ja ryhmien väliset suhteet

Teemu Pauha (FT, PsM, TM), islamilaisen teologian yo-lehtori, Helsingin yliopisto Kuva: Joel Grandell Tiedät varmaan sanonnan ”joukossa tyhmyys tiivistyy”? Ollessaan osa joukkoa ihmiset käyttäytyvät eri tavalla kuin muuten. Sosiaalipsykologialla, ja erityisesti niin sanotulla sosiaalisen identiteetin lähestymistavalla, on paljon sanottavaa siihen, mitä joukossa tapahtuu. Mitä säännönmukaisuuksia ryhmäkäyttäytymisessä ilmenee? Mistä ryhmien väliset konfliktit nousevat ja miten niitä […]