Depolarize II: työ jatkuu 2021-2023

Koneen säätiö myönsi Depolarize-työlle jatkorahoitusta  yhteensä 331 600 €. Se mahdollistaa 5 hengen työryhmälle osa-aikaisen tutkimustyön sekä täydennyskoulutusten ja järjestämisen kolmeksi vuodeksi 2021-2023.

Hankkeen ykkösvaiheen (2018-2020) johtopäätöksenä on, että yhteiskunnassa tarvitaan lisää mekanismeja ja osaamista ratkaista konflikteja ja käydä keskusteluja sellaisilla tavoilla, jotka mahdollistavat symmetrisesti tunnustetuksi tulemisen kokemuksen kaikille osapuolille. Jatkohankkeessa popularisoimme jo tuotettua tietoa, tutkimme tuon tiedon omaksumista ja parhaita keinoja siirtää sitä toimintatutkimuksellisissa koulutuksissa ja taidetapahtumissa. Tarkoitus on myös syventää ymmärrystä ilmiöistä.

Lisätutkimusta tehdään monialaisesti ja kokeilevin menetelmin. Sitä ohjaa systeeminen lähestymistapa eli tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnan systeemin eri tasoihin:

Hanna Vuorinen tutkii tunnistamatta jääneiden tekijöiden vaikutusta ja radikalisoitumiseen johtavia tekijöitä yksilön psykodynaamisen todellisuuden tasolla,

Panu Artemjeff tutkii sitä, miten yhteiskunnan instituutiot voivat vastata väestöryhmien tunnustamisen tarpeisiin,

Pasi Saukkonen tutkii politiikkaa erilaisuuden erilaisuuden organisoimisen instrumenttina makrotasolla ja

Giovanna Esposito Yussif sekä Miriam Attias tekevät kokeilevaa, sovittelun ja taiteellisen tutkimuksen metodeja yhdistävää tutkimusta siitä, millaiset kamppailut historiassa ovat onnistaneet tuottamaan tunnustusta ja mitkä tekijät tuottavat hyvin ratkaistuja konflikteja. Näitä tarinoita kootaan audiovisuaaliseen arkistoon, jossa tuodaan esiin historian käännekohtia, joissa eri ryhmien yhteiskunnallista asemaa tai yhteiskuntarauhaa on onnistuttu parantamaan. Arkisto toimii väylänä popularisoida tietoa ja pohjana koulutuksille, tapahtumille & historiadialogeille, jotka järjestetään eri taustoja edustavien ihmisten tuomiseksi yhteen ajattelemaan ja oppimaan historiasta ja toisiltaan, jotta syntyy verkostoja ja yhteistyötä.

Hanke rummuttaa uusia tapoja puhua konflikteista, polarisaatiosta ja identiteettipolitiikasta ja normalisoi nämä joskus kielteiseksi koetut ilmiöt. Esimerkiksi vihapuhetta ei auta moralisoida, se on aina vasta tarinan ensimmäinen versio. Etsimme keinoja käyttää hyväksi identiteettipolitiikan voimaa ja kääntää sen potentiaali pirstaloida yhteiskuntaa myönteiseksi muutosvoimaksi, kaikille tasapuolisesti tunnustusta tuottavan yhteiskunnan tarinaksi.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Attias Miriam, Esposito Yussif Giovanna, Artemjeff Panu, Saukkonen Pasi, Vuorinen Hanna.
Muut työryhmän jäsenet: Lundberg Miritza, Muir Simo, Munoz David, Abdulkarim Maryan, Ahmed Khadar, Blasim Hassan, ElFadl Wisam, Lindgren Mertsi, Vallinkoski Katja

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *