Täydennyskoulutus 2022-23, 5 op Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Depolarize.fi ja Helsingin yliopiston kehittämis-ja koulutuspalvelut järjestävät kolmatta kertaa 5 op  täydennyskoulutuksen ”Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely”.

Tuntuuko siltä, että suomalainen yhteiskunta on entistä polarisoituneempi? Mietityttääkö, miten ammattilaisen tulisi reagoida vastakkainasetteluihin? Kohtaatko työssäsi konflikteja, joiden käsittelyyn toivoisit lisää työvälineitä? Pohditko miten toimivia väestösuhteita voisi käytännössä edistää?

Tule oppimaan ja löytämään uusia näkökulmia työhösi!

KESKEISET SISÄLLÖT

Yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt Suomessa, kuten muuallakin. Rakentavan keskustelun puuttuminen heikentää yhteistyön mahdollisuuksia ja uhkaa yhteiskuntarauhaa. Suomi tunnetaan kansainvälisen rauhanvälityksen asiantuntijana, mutta sisäisen turvallisuuden edistäminen konfliktinratkaisun tai sovittelun keinoin ei ole vielä saanut riittävästi sijaa julkisessa keskustelussa.

Koulutuksessa pohditaan, miksi yhteiskunnat, yhteisöt ja ryhmät ovat polarisoituneita, ja käsitellään sitä, miten yhteiskuntaan vääjäämättä kuuluvien konfliktien kanssa voidaan toimia rakentavasti. Lisäksi haetaan vastauksia siihen, mikä on toimivien väestösuhteiden ja yhteiskuntarauhan – tai yhteisötasolla asumisrauhan, opiskelurauhan tai työrauhan – salaisuus.

Koulutuksessa tarkastellaan näitä ilmiöitä ja kehityskulkuja teorian ja käytännön kautta, mikrotasolta makrotasolle. Aiheina ovat oman asemoitumisen ja omien toimintatapojen tarkastelu, polarisaation, vastakkainasettelujen ja konfliktien käsittelyn perustaidot ja menetelmät, ryhmä- ja väestösuhteet, identiteetti sekä yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutus ihmisten ja ryhmien välisiin suhteisiin.

Koulutuksen keskeinen sisältö kattaa kolme pääteemaa: väestösuhteet, polarisaatio ja konfliktit. Teemoihin paneudutaan seuraavien kokonaisuuksien kautta:

 • makrotason rakenteet, yhteiskuntapolitiikka ja katsaus historiallisiin kehityskulkuihin
 • ryhmä- ja väestösuhteet, vuorovaikutus ja sosiaalinen identiteetti
 • käytännön taidot, ammatillinen toimijuus ja asemoituminen

Koulutuksessa tarkastellaan teemoja monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta.

KENELLE KOULUTUS SOPII

Koulutus on suunnattu:

 • opetuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, nuorisotyön alan, turvallisuusalan ja julkishallinnon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vastakkainasetteluja ja konflikteja ja/tai joiden tehtäviin kuuluu edistää toimivia väestösuhteita
 • väestösuhdepolitiikasta, polarisaatiostrategisesta ajattelusta ja konfliktiteoriasta kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat täydennyskoulutusta
 • työntekijöille, jotka haluavat pohtia koulutuksen teemoja omaan työtehtäväänsä ja rooliinsa/asemaansa liittyen sekä tarjota oppimaansa oman organisaationsa käyttöön.

HYÖDYT OSALLISTUJALLE JA ORGANISAATIOLLE

Koulutuksen avulla osallistuja:

 • saa teoreettista tietoa koulutuksen keskeisistä käsitteistä (esimerkiksi polarisaatio, konfliktit, ryhmäkäyttäytyminen, identiteetti, väestösuhteet)
 • oppii tunnistamaan, kuinka konteksti, rakenteet ja omat toimintatavat vaikuttavat polarisaatiossa ja konflikteissa
 • saa käytännön työvälineitä teoreettisen tiedon soveltamiseen omassa työympäristössään
 • oppii toimimaan ammattilaisena riippumattomasti ja vastakkainasetteluja purkavalla tavalla sekä tunnistamaan ja käsittelemään jokapäiväisiä konflikteja ja vastakkainasetteluja niiden eri vaiheissa.

Koulutuksen avulla organisaatio:

 • saa mahdollisuuden kehittää sisäisiä valmiuksia toimia polarisaatiostrategisesti ja käsitellä konflikteja rakentavasti ja kestävästi
 • lisää sisäistä ymmärrystä Suomen väestösuhdepolitiikan tavoitteista ja valmiuksia toimia omassa kontekstissa väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • hyötyy sen erityistarpeisiin räätälöidysti laaditusta kehittämistehtävästä, jonka osallistuja tuottaa kurssin aikana

Koulutuksessa kokeillaan alueellisen yhteistyöverkoston rakentamista koulutusta hyödyntäen.

RAKENNE

I lähiopetuspäivät: 29.–30.8.2022

I etäjakso: 1.9.–24.10.2022

II lähiopetuspäivät: 31.10.–1.11.2022

II etäjakso: 5.11.–9.12.2022

III lähiopetuspäivä: 16.1.2023

Lähiopetus: Helsingissä klo 9–16, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin

Etäopetus: 5 webinaaria tiistaisin klo 14–16 (päivämäärät: 13.9., 27.9., 11.10., 15.11. ja 29.11.), lisäksi omaehtoista opiskelua (lyhytvideoita sekä reflektiotehtäviä) lähiopetuspäivien välisillä ajanjaksoilla

Koulutus on laajudeltaan 5 opintopistettä.

Muutokset opetuksen aikatauluun ovat mahdollisia.

OPISKELUTAVAT 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja kaikkia sen keskeisiä sisältöjä käsitellään teorian ja käytännön kautta.

Monimuoto-opetus sisältää:

 • koulutusvideoita (4 kpl) ja niihin liittyviä reflektointitehtäviä
 • webinaareja (5 kpl) ja niihin liittyviä reflektointitehtäviä
 • lähiopetuspäiviä (5 päivää), jotka muodostuvat pääosin fasilitoidusta työpajatyöskentelystä, vuorovaikutteisista tehtävistä sekä käytännön harjoituksista
 • kurssikirjallisuuden lukemisen (kurssikirja Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan sekä valinnan mukaan vierailevien kouluttajien valitsemat lisälukemiset)
 • omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän laatimisen.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, mutta vierailevien kouluttajien lisälukemiset saattavat sisältää englannin kielisiä tekstejä. Koulutuksen vaikutuksia arvioidaan etu- ja jälkikäteen täytettävillä oppimista ja kompetenssin kasvua mittaavilla kysymyksillä.

HINTA

Koulutuksen kulut katetaan suurimmaksi osaksi Koneen Säätiön hanketuella. Osallistujilta peritään 75 euron (+ alv. 24 %, yhteensä 93 €) osallistujamaksu, joka sisältää kurssikirjan.

HAKUMENETTELY

Haku koulutukseen päättyy 5.8.2022.

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumistiedot hakulomakkeeseen sekä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin (max. 1500 sanaa):

 • Miksi juuri sinut tulisi valita tälle kurssille?
 • Miten koulutuksen aiheet näyttäytyvät Sinulle työssäsi tai vaikuttavat siihen?

Hakulomake sekä ilmoittautumistiedot välitetään pääkouluttajille, jotka suorittavat osallistujavalinnan. Koulutukseen valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 15.8.2022 mennessä.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajina toimii Miriam Attias.

Miriam Attias (KM, YTM) on työyhteisö- ja naapurustosovittelun erityisosaaja. Hän toimii työyhteisöjen, naapurustojen ja organisaatioiden konfliktien käsittelyn, sovittelun ja koulutuksen parissa.

TILAUSKOULUTUS ORGANISAATIOLLE

Koulutuskonsepti voidaan toteuttaa myös räätälöitynä kokonaisuutena esimerkiksi organisaatiolle tai kunnalle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä HY+:n asiakkuuspäällikköön Kirsi Lindqvistiin (kirsi.lindqvist@hyplus.fi).

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *