Merkinnät Miriam Attias

Sovittelu ja väestösuhteiden rakentaminen

Huhtikuun lopulla 2022 ilmestyy laaja opus Sovittelu ja sen sovellukset | Edita, jossa käsitellään monipuolisesti sovittelun erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja kaikki Suomessa käytössä olevat käytännön sovellukset. Avaan itse kirjassa sovittelun mahdollisuuksia toimia työkaluna toimivien väestösuhteiden rakentamisessa. Yksi yhteiskunnallinen ikuisuuskysymys on se, kuinka saada erilaiset ihmiset ja väestöryhmät tulemaan toimeen toistensa kanssa ja elämään rauhanomaisesti yhdessä tai […]

Historiadialogit, osa 2: Suomen juutalaisten ja tataarien taistelu ihmisoikeuksista

Historiadialogit  Osa 2: Suomen juutalaisten ja tataarien taistelu ihmisoikeuksista Keskiviikkona 30.3.2022 klo 18-21 Museum of Impossible Forms, Kontulan ostoskeskus Depolarize.fi -toiminta pureutuu vuonna 2022 siihen, mitä voisimme oppia historioista, kun teemme tänä päivänä työtä tasavertaisen yhteiskunnan puolesta. Järjestämme sarjan dialogisia tapahtumia, joissa käydään läpi eri kansalaisoikeuskamppailujen historioita.  Mitä tapahtui silloin, kun saatiin aikaan muutoksia parempaan? […]

Historiadialogit -tapahtumasarja keväällä 2022 starttaa 9.3, aiheena romanien kansalaisoikeuskamppailut

Historiadialogien sarja   Depolarize.fi -toiminta pureutuu vuonna 2022 siihen, mitä voisimme oppia historioista, kun teemme tänä päivänä työtä tasavertaisen yhteiskunnan puolesta. Järjestämme sarjan dialogisia tapahtumia, joissa käydään läpi eri kansalaisoikeuskamppailujen historioita.  Mitä tapahtui silloin, kun saatiin aikaan muutoksia parempaan ? Millaisia kamppailuja ja vastarinnan muotoja eri ryhmät ja diasporayhteisöt ovat käyneet ja käyttäneet saadakseen tunnustusta […]

Sovittelu, valta ja väestösuhteet

Sovittelussa puhutaan usein siitä, että korjaavan keskustelun tavoitteena on valtasuhteen tasapainottaminen. Miltä asia näyttää silloin, kun pelissä ovat mukana identiteetit ja erilaisuuden kokemus? Mitkä tekijät hankaloittavat keskusteluyhteyksien syntymistä, kun osapuolten asemiin vaikuttaa epätasaisesti jakautunut valta? Mitä sovittelijan täytyy asiassa nähdä? Mitä eri asioita valta ihan käytännössä on, miltä se tuntuu ja näyttää eri osapuolista? Ja […]

Pasi Saukkosen uusin blogi

Pasi Saukkonen suosittelee kahta kirjaa sellaisille henkilöille, jotka haluavat kohtuullisella vaivalla päästä perille maahanmuutto-, kotouttamis- ja monikulttuurisuuspolitiikasta Länsi-Euroopassa ja vähän muuallakin. Jos haluat päästä vieläkin helpommalla, suosittelemme hänen blogiaan, jossa hän esittelee molempia teoksia ja niiden tärkeimpiä päätelmiä ja peilaa ja tulkitsee niitä Suomen näkökulmasta käsin. Kirjat ovat vuonna 2016 ilmestynyt Sheffieldin yliopiston professorin Andrew […]

Mitä tapahtuu isännöitsijöiden häiriönhoidossa, kun kiinteistöyhtiöön rakennetaan sovittelumenetelmä?

Pasi Ojala tutki pro gradu-tutkielmassaan sitä, kuinka isännöitsijät kokevat roolinsa ja toimivat, kun saavat häiriöilmoituksen, joka koskee naapureiden välistä konfliktia.  Teksti: Pasi Ojala Sovittelu kiinteistöyhtiön toimintatapana häiriö- ja konfliktitilanteissa Isännöitsijöillä on keskeinen rooli asumishäiriöiden hoitamisessa. Niin sanottujen perinteisten menetelmien käyttö, kuten häiriöilmoituslomakkeen ja siinä vaadittujen todistajien pyytäminen valittavalta asukkaalta, on niin vuokrataloyhtiöiden isännöinnissä kuin asunto-osakeyhtiöpuolellakin […]

5 op täydennyskoulutus 2021-22: Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely

Koulutusta yhteistyössä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen HY+:n kanssa ! Depolarize.fi- hankkeen puitteissa järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana ammattilaisille suunnattu 5 op laajuinen täydennyskoulutus polarisaatiostrategiseen toimintaan, konfliktinratkaisuun ja toimivien väestösuhteiden rakentamiseen liittyen. Koulutus on toinen laatuaan. Ensimmäinen kurssi järjestettiin syksyllä 2020. Tällä kierroksella kurssille haetaan vuonna 2021 ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat Tampereella/Pirkanmaalla, ja jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana […]

Forssan malli

Forssan_malli (alkuperäinen prosessikuvaus ohessa) on yhteisösovitteluun perustuva toimintatapa, jolla voi sovitella ryhmien välisiä konflikteja ja purkaa laajempaa vastakkainasettelua.  Task Force – ota yhteyttä   Mistä kaikki sai alkunsa? Forssan malli sai alkunsa nimensä mukaisesti Forssasta, jossa tapahtui lukuisia väkivaltaisia yhteenottoja paikallisten nuorten ja vastaanottokeskuksen asukkaiden välillä syksyllä 2016. Tilanteen rauhoittamiseksi Forssan kaupunki perusti moniammatillisen verkoston, […]

Työkalupakki polarisaation varalle

Jaettu työkalupakki organisaation tai verkoston käyttöön Depolarize-hankkeen I-vaiheessa syntyi ymmärrystä ja oppia siitä, kuinka eri alojen ammattilaiset voivat vaikuttaa polarisaatioon ja purkaa vastakkainasetteluja. Järjestämme yhteistyössä polarisaatioteoreetikko Bart Brandsman Inside Polarisation- työtapoihin perehdyttäviä koulutuksia. Koska polarisaatio ja konfliktit ovat ilmiöitä, jotka näyttäytyvät useilla tasoilla useiden ammattilaisten ”työpöydällä”, koulutuksen kautta saatava työkalupakki polarisaation varalle kannattaa hankkia yhteiskäyttöön […]