Forssan malli

Forssan_malli (alkuperäinen prosessikuvaus ohessa) on yhteisösovitteluun perustuva toimintatapa, jolla voi sovitella ryhmien välisiä konflikteja ja purkaa laajempaa vastakkainasettelua. 

Task Force – ota yhteyttä

 

Mistä kaikki sai alkunsa?

Forssan malli sai alkunsa nimensä mukaisesti Forssasta, jossa tapahtui lukuisia väkivaltaisia yhteenottoja paikallisten nuorten ja vastaanottokeskuksen asukkaiden välillä syksyllä 2016. Tilanteen rauhoittamiseksi Forssan kaupunki perusti moniammatillisen verkoston, jonka tehtävänä oli ylläpitää tilannekuvaa, huolehtia tiedon kulusta toimijoiden välillä ja etsiä ratkaisuja. Eräs verkoston jäsen kutsui paikalle kuultavaksi tuolloin Naapuruussovittelun keskuksessa toimineet sovittelijat Miriam Attiaksen ja Hanna Vuorisen. Heidän arvioinsa tilanteesta oli, että rikosprosessien lisäksi olisi välttämätöntä rakentaa keskusteluyhteyksiä ja rauhaa, sillä konflikti vaikutti laajasti muidenkin kuin suorina osapuolina yhteenotoissa olleiden ihmisten elämään. Tilanteen rauhoittamiseksi päätettiin kokeilla yhteisösovittelun menetelmää. Tuolloin Oikeusministeriössä meneillään ollut Trust-hanke  mahdollisti sovittelijoiden työskentelyn.

Mitä erityistä Forssan mallissa on?

Sovittelu tuotti tulosta: väkivalta loppui ja tilanne rauhoittui. Forssan malli on enemmän kuin pelkkä sovittelu. Siinä lähdettiin liikkeelle yhteisösovittelun prosessista, jonka kuvaus löytyy Rikoksentorjuntaneuvoston tuella tuotetusta Naapuruussovittelun käsikirjasta, s. 35-.

Tämän lisäksi se kuitenkin sisältää myös laajemman vastakkainasettelun purkamista eli siinä hyödynnetään polarisaatiostrategista osaamista. Olennaista oli Forssan kaupungin nopea ja oikea-aikainen reagointi, avoin, neutraali ja oikea-aikainen tiedotus, jossa hyödynnettiin depolarize-osaamista ja luottamus, joka vallitsi toimijoiden välillä. Sovittelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa ja viranomaiset mahdollistivat ulkopuolisina tilanteeseen tulleiden sovittelijoiden työskentelyn.

Ensimmäinen versio Forssan mallista kirjattiin Oikeusministeriön julkaisuun Kooste vastaanottokeskuksista hyvien väestösuhteiden edistäjinä TRUST-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja.

Ville Hirvonen ja Juuso Holopainen tekivät Forssan mallista Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyön, joka ilmestyi vuonna 2020.

Hirvonen, Ville; Holopainen, Juuso (2020). Forssan malli – ennalta estävä yhteisösovittelun malli ja sen vaikuttavuus Forssassa vuosina 2016-2018. Poliisiammattikorkeakoulu.

Mallin mukaista sovittelutyötä on tehty Forssan jälkeen vastaavissa konflikteissa eri paikkakunnilla Koneen säätiön mahdollistamana, depolarize-hankkeeseen kuuluvana työnä. Kustakin prosessista on olemassa oma kuvaus ja ”oppitunti”.

Forssan malli palkittiin vuonna 2018 ensin Suomen kansallisessa rikoksentorjuntakilpailussa ja sitten pääpalkinnolla Eurooppalaisessa rikoksentorjuntakilpailussa, joiden teemana oli poliisiin laaja-alainen yhteistyö. Kilpailuraadit totesivat, että Forssan malli on toistamiseen ja todistettavasti onnistunut vähentämään rikoksia sekä rikosten pelkoa. Forssan mallin keskeiset toimijat ovat depolarize.fi- hankkeen sovittelijat Miriam Attias ja Hanna Vuorinen sekä Hämeen poliisilaitoksen vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen.

European Crime Prevention Award (Eurooppalainen rikoksentorjuntakilpailu) 2018

Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittaja 2018

Forssan mallin hyödyntäminen & tulevaisuus

Forssan malli kuvattiin ja mallinnettiin depolarize.fi-hankkeessa, joka toimi Naapuruussovittelun keskuksen yhteydessä vuoden 2018 loppuun saakka.

Forssan malliin liittyvää osaamista (eli väestöryhmien välisten konfliktien sovittelu ja identiteettipohjaisten vastakkainasettelujen käsittely) levitetään ja kehitetään edelleen depolarize.fi-hankkeessa.

Koska depolarize.fi ei ole rekisteröity yhdistys, työn mahdollistamiseksi jatkossakin perustettiin uusi toimija, Ajatuspaja RTI (Round Table Initiative). Eurooppalaisen pääpalkinnon suuruus oli 10 000 € ja palkintorahaa käytetään Forssan mallin osaamisen levittämiseen. Se jaettiin Ajatuspaja RTI:n ja Hämeen poliisin kesken. Molemmat tahot tulevat mielellään kutsusta esittelemään Forssan mallia kiinnostuneille.

Forssan mallin mukaista sovittelutyötä ja yhteisösovittelua väestöryhmien välisten konfliktien ratkaisemiseksi  ja vastakkainasettelujen purkamiseksi tarjotaan edelleen osana depolarize.fi- työtä ja Ajatuspaja RTI:n työtä.

Lisäksi voit pyytää puheenvuoroja, koulutuksia ja neuvoja mallin hyödyntämiseksi:

 

Lisätietoa Forssan mallista poliisin näkökulmasta: Vanhempi rikoskonstaapeli Jukka Kastikainen, puh. 0295 437776, etunimi.sukunimi@poliisi.fi.

Lisätietoa yhteisösovittelusta & vastakkainasettelujen käsittelystä: Hankejohtaja/sovittelija Miriam Attias, puh. 0440819814,  etunimi.sukunimi@communitymediation.fi

Lisätietoa kaupungin ja julkishallinnon näkökulmasta: Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, puh. 050 564 0014, etunimi.sukunimi@forssa.fi.

 

Viranomaisten suositukset Forssan mallin ja yhteisösovittelun hyödyntämisestä

Forssan malli esitellään hyvänä käytäntönä Valtioneuvoston julkaisussa Vastaanottokeskukset ja hyvien väestösuhteiden edistäminen (vuodelta 2017, s.21-22).

Forssan mallia ja yhteisösovittelua suositellaan Sisäisen turvallisuuden paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisissa linjauksissa (vuodelta 2019, s. 26-27)

Tätä linjausta ja turvallisuussuosituksia noudattaa myös Aluehallintovirasto, mikä on jalkauttanut turvallisuussuunnittelumallia maakuntiin: https://www.avi.fi/web/avi/den-inre-sakerheten

Forssan malli esitellään testattujen ja hyvien käytäntöjen joukossa EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) työkalupakissa: Toolbox Series No 14 – Community-Oriented Policing in the European Union Today (s.63).

 

Forssan mallista mediassa 

Oikeusministeriön Haaste-lehti 4/2018: Forssan malli voitti Euroopan rikostorjuntakilpailun

Oikeusministeriön tiedote 25.9.2018: Forssan yhteisösovittelun malli voitti rikoksentorjuntakilpailun

Forssan kaupunki 7.12.2018: ”Forssan mallille” Euroopan laajuista kunniaa

 

Kansan uutiset 7.7.2019: Suomalainen konfliktien sovittelumalli – Forssan malli – on vientituote

YLE 7.12.2018: Suomeen ykkössija Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa – Forssan sovittelumalli turvapaikanhakijoiden ja paikallisten välillä palkittiin

Hämeen sanomat 7.12.2018: Forssassa kehitetty sovittelumalli voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun – puututtiin väestöryhmien väliseen eripuraan

 

0 kommentit

Kommentoi

Haluatko liittyä keskusteluun?
Ole hyvä ja osallistu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *